Dnia 20 stycznia 2022 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu
„Modernizacja sali stołówki na potrzeby działalności restauracyjnej na
terenie Centrum Konferencyjno-Bankietowego Rozłogi” realizowanego w
ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.

Opis projektu: Dzięki planowanej operacji (Modernizacja sali stołówki na
potrzeby działalności restauracyjnej) wykorzystamy najważniejsze atuty
naszej gminy, takie jak: warunki naturalne, czyste powietrze, lasy ,
atrakcje turystyczne, dobrą lokalizacja , krajobraz i wielokulturowość .
Nasza gmina w swoich celach priorytetowych  wskazuje rozwój turystyki i
infrastruktury turystycznej, w czym również widzimy sukces planowanego
przedsięwzięcia.  Poprawa komunikacji, ochrona środowiska przyrodniczego
oraz wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach, bezpośrednio
przekłada się na powiększenie potencjału również naszego
przedsiębiorstwa i pozytywnie wpływa na jego rozwój w przyszłości.

Całkowita wartość projektu: 427 833,42 zł

Wartość dofinansowania UE : 189 148,30 zł

DATA ZAMIESZCZENIA 21 stycznia 2022 r.

Dnia 22 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu

„Zwiększenie potencjału noclegowego Centrum Konferencyjno – Bankietowego Rozłogi poprzez

rozbudowę budynku sali bankietowej” realizowanego w

ramach działania  RPPD.01.05.00. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w

gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

 

Opis projektu: Zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa w okresie jesienno-zimowym. Zwiększenie potencjału noclegowego w okresie letnim. 

Całkowita wartość projektu: 2 364 241,41zł

 

Wartość dofinansowania UE : 1 249 395,86 zł

 

DATA ZAMIESZCZENIA 22 kwietnia 2020  r.